Premis a les millors pràctiques en Conciliació al sector sanitari

Edició 2024 - Iniciatives guardonades

Premi 2024

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va lliurar el passat dijous, 21 de març, a la seu del CoMB, els II Premis a les millors pràctiques en conciliació al sector sanitari, uns guardons amb els quals els col·legis de metges catalans volen posar en valor públicament iniciatives liderades pels professionals des de les seves organitzacions per donar resposta a les necessitats de conciliació de la vida professional, familiar i personal. Aquests premis suposen una oportunitat per divulgar aquestes experiències entre el col·lectiu i per animar altres organitzacions, professionals i equips a dissenyar i posar en marxa iniciatives adaptades a cada entorn de treball. L’acte de lliurament dels guardons va tenir lloc en el marc de la celebració del Dia de la Conciliació i la Corresponsabilitat, que se celebra el 23 de març.

Accés al vídeo de l'acte

Accés al programa

Equip d’Atenció Primària de Ribes-Olivella (Institut Català de la Salut, ICS)

Conciliació PRO: Millora la teva Qualitat de Vida en Atenció primària, iniciativa presentada per la metgessa Carme Ferrando López.

Una de les característiques distintives de les noves generacions que s’incorporen al mercat laboral és el desig i necessitat d’equilibrar vida professional i personal. La flexibilitat, la diversitat i la inclusió són aspectes importants que valoren i busquen en els seus entorns laborals. Amb l’objectiu d’afavorir una bona qualitat de vida dels treballadors del CAP Sant Pere de Ribes, es va dur a terme la implementació de flexibilitat laboral: facilitar horaris i agendes flexibles personalitzades, per adaptar-se a les necessitats individuals dels professionals, garantint la prestació del servei i el bon funcionament del CAP, gràcies a agendes específiques plantejades per millorar la gestió del temps.

S’han implementat programes de desenvolupament professional que inclouen oportunitats de formació contínua, mentories i millores professionals que tenen en compte la conciliació familiar i que doten d’un contingut qualitatiu especial el dia a dia. La iniciativa es basa en una avaluació contínua per mesurar l’eficàcia de les estratègies implementades i garantir una millora constant.
Servei d’Urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la Salut, ICS)

Reorganització del Servei d'Urgències, iniciativa presentada per les metgesses Anna Costa i Cecilia Llobet.

Després de la pandèmia del SARS-CoV2, i donades les complicacions i l’impacte en el benestar dels professionals, era necessari un canvi en l’organització dels professionals del Servei d’Urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A més, prop del 60 % de la plantilla del servei estava integrada per metgesses, moltes de les quals joves, i donar cobertura a les baixes maternals i a les baixes de risc suposava una dificultat per a la prestació de l’assistència i una sobrecàrrega per a la resta dels companys.

Es va realitzar un procés participatiu amb els diferents professionals per veure diferents models d’organització laboral. El grup promotor va fer les propostes d’eliminar les guàrdies de 24 hores entre setmana, augmentar la dotació de facultatius pel matí, per la tarda i per la nit, disposar d’hores d’activitat no assistencial, promoure l’activitat investigadora dels facultatius i reorganitzar els horaris de la jornada laboral durant els torns de tarda i cap de setmana. Aquesta proposta va ser acceptada per la direcció de Recursos Humans i, per poder portar-la a terme, es van contractar vuit professionals per incorporar-los al servei.
Societat Cooperativa Professional Pediatria dels Pirineus

Professionals sanitaris treballant al Pirineu lleidatà, iniciativa presentada per la metgessa Gloria Ruiz Aragón.

Històricament, les mancances en el servei de Pediatria de l’Alt Urgell es cobrien amb contractes abusius per realitzar les guàrdies a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. La falta de pediatres va suposar una cerca intensiva d’especialistes a Catalunya i també a l’estranger. En contactar amb l’Hospital Sant Joan de Déu, es va pensar en la possibilitat de crear un grup de pediatres que treballessin a l’Alt Urgell, però associats a aquest centre de referència. Així, l’octubre de 2009, es va crear Pediatria dels Pirineus (PdP) com a Societat Cooperativa Professional de treball associat, és a dir, una cooperativa de metges sense ànim de lucre, amb finançament públic i activitat pública, però amb autogestió.

Això va permetre portar la gestió, tant de l’atenció primària com l’hospitalària, de manera coordinada, cobrint totes les places d’atenció primària i atenció hospitalària i la cobertura de guàrdies 365/24 amb els mateixos professionals, amb l’objectiu de mantenir-los arrelats al territori i garantir-ne la formació. Per això, tots els pediatres fan els mateixos horaris: quatre matins (un dels quals a l’hospital) i una tarda al CAP. Els divendres a la tarda al CAP es reparteixen entre tots els que fan guàrdies, ja que també formen part de la guàrdia.