Responsabilitat Civil i Serveis Asseguradors

Per respondre davant de qualsevol incidència o reclamació derivada de l’exercici mèdic, és obligatori tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil professional. Aquesta pòlissa vetlla per la teva seguretat perquè puguis exercir la teva professió amb tranquil·litat.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ofereix una Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva per als col·legiats dels quatre col·legis de metges catalans.

Aquesta pòlissa és d’adhesió voluntària, està contractada amb la Companyia asseguradora SHAM des de l'1 de juliol de 2017 i intermediada per Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Grup Med.

 • Pòlissa col·lectiva que agrupa més de 26.000 metges.
  Permetent una millor distribució del risc i la capacitat d’assumir una alta sinistralitat. Per tant, facilita a llar termini, l’estabilitat en les condicions de cobertura i primes. Això també permet que no hi hagi expulsions d’assegurats degut a una possible taxa d’incidents/sinistres.
 • Estabilitat en les primes:
  Com és una pòlissa de grup, per la tarifa no es té en compte la sinistralitat individual, pel que no pot haver augments unilaterals en la prima per part de l’asseguradora.
 • Cobertura integral, que abasta TOTES les especialitats i tots els actes mèdics.
 • Gestionada per un equip d'especialistes en dret sanitari.
 • Cobreix a partir de l'alta, amb retroactivitat. Cobreix qualsevol reclamació presentada des del moment en que el metge s’adhereix a la pòlissa, independentment del moment en que es va produir la reclamació, sempre que no tingués coneixement previ de la mateixa.
 • Cobreix a nivell nacional i internacional. Permet estàncies temporals, l’extensió de la cobertura a tot el món, prèvia autorització, excepte Estats Units i Canadà.
 • En cas de reclamació, ofereix assessorament personalitzat i informació contínua.
 • Pòlissa de primer tram: actua per molt reduïda que sigui la reclamació (possibilitat de contractar un segon tram).
 • Cobertura fins a 3.000.000 € por reclamació. El límit de contractació, independentment de l’activitat, pot ser de 1.500.000 € o ampliat a 3.000.000 €.
 • Prestació econòmica per a la inhabilitació professional, en cas de condemna penal, de fins a 4.000 euros/mes durant un màxim de 24 meses..

Inclou les següents cobertures:

 • Responsabilitat Civil Professional
 • Responsabilitat Civil de Explotació
 • Responsabilitat Civil Locativa
 • Responsabilitat Civil de Bens Confiats
 • Responsabilitat Civil por Contaminació Accidental
 • Responsabilitat Civil Patronal
 • Subsidi per inhabilitació temporal professional
 • Responsabilitat Civil por Incompliment de la Protecció de Dades
 • Responsabilitat Civil de Productes entregats
 • Danys a expedients
 • Defensa jurídica y fiances
 • Protecció jurídica:
  • En cas d’agressions
  • Contrademanda
  • Reclamacions infundades
  • Defensa en litigis derivats de l’activitat professional

El preu és de 131 €/trimestre amb algunes reduccions en condicions específiques que detallem a continuació.

Preu estàndard 131,00€/trimestre Especialista en MFiC en centre públic 104,28€/trimestre
MIR (primer any natural de col·legiació) Gratuïta Especialista en Pediatria en centre públic 104,28€/trimestre
Metge MIR 104,28€/trimestre Jubilat/incapacitat/hereus metges difunts 13,30€/trimestre
Extensió Andorra 23,96€/trimestre

Si vols contractar la pòlissa RCP del CCMC o tens alguna consulta, adreça’t al teu col·legi professional.

CoMB

93 567 88 88
resp_prof@comb.cat

CoMG

972 20 88 00
comg@comg.cat

CoMLL

973 27 08 11
comll@comll.cat

CoMT

977 232 012
jarbeloa@comt.cat

Durant l’exercici de la professió mèdica però també en l’àmbit empresarial i particular és essencial estar protegit amb serveis asseguradors de qualitat que t’ofereixin confiança i tranquil·litat.

En aquest sentit els quatre col·legis de metges t’assessoren i ofereixen solucions asseguradores i de prevenció tant en l’àmbit professional com en l’àmbit personal.

Assegurances professionals i d’empresa
MEL
Baixa laboral
Responsabilitat civil societats
Responsabilitat civil protecció de dades
Responsabilitat civil de directius (D&O)
Ciberriscos
Multiriscos
Danys materials
Assegurances de reintervencions quirúrgiques
Assegurances personals
Salut
Accidents - barem especial per a metges
Baixa laboral
Assegurança de guàrdies mèdiques
Vida
Llar
Vehicles
Accidents
Dependència
Estalvi
Decessos
Protecció jurídica
Assistència en viatge
Embarcacions

Si desitja més informació sobre assegurances professionals o d’empresa o sobre assegurances particulars, Adreça’t al teu Col·legi per rebre assessorament personalitzat sobre serveis asseguradors i sol·licita de forma gratuïta una revisió dels teus riscos i les teves cobertures.

CoMB
CoMG
CoMLL
CoMT