Deontologia

Codi de Deontologia

El codi de deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya inclou el conjunt de normes i principis ètics que han d’inspirar i guiar la conducta professional i la praxi mèdica.

Va ser aprovat a l'Assemblea de Metges de Catalunya celebrada al Palau de la Música Catalana el 16 de juny de 1997 i va ser actualitzat, prèvia presentació al 1r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya per acord del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de 24 de gener de 2005.

Durant el Congres de la Professió Mèdica del 10 de novembre 2016, celebrat a Girona, es va presentar una proposta d’actualització del Codi per adaptar-lo a les noves realitats socials i professionals que va ser sotmesa a votació per part del delegats presents. El grau d'acord respecte als temes que plantejaven el grup redactor va ser globalment d'entre un 85 i un 90%.

Les Comissions de Deontologia dels 4 col·legis de metges catalans van presentar al CCMC aquesta proposta d’actualització del Codi de Deontologia perquè iniciés els tràmits de modificació a partir dels temes plantejats per la comissió redactora i els plantejats en el 3r Congrés de la Professió Mèdica. 

Va ser aprovat el 15 de setembre de 2021 pel Plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 4 de gener de 2022 (Resolució JUS/3841/2021, de 21 de desembre).

Consulta el Codi de Deontologia vigent des del 5 de febrer de 2022
Consulta el Codi de Deontologia vigent des del 1 d’abril de 2005 fins el 4 de febrer de 2022

Més informació.

El plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) va aprovar el mes de juny de 2019 la creació de la Comissió de Deontologia del CCMC, que està integrada pels presidents de les comissions homònimes dels quatre col·legis de metges de Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida).

La comissió de deontologia del CCMC està presidida per la Dra. Montserrat Esquerda Areste, del Col·legi de Metges de Lleida. Esquerda és metgessa especialista en Pediatria a l'Hospital Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida i directora general de l'Institut Borja de Bioètica (Universitat Ramon Llull).

La resta de membres de la Comissió de Deontologia del CCMC són la Dra.Magda Campins Martí (CoMB), el Dr. Joan Antoni Mulà Rosias (COMG) i el Dr. Eduard Corbella Jacob (COMT).

Aquesta comissió exerceix com a òrgan tècnic, assessor i consultor del plenari del CCMC davant la necessitat creixent d'abordar i donar resposta als reptes bioètics i deontològics que contínuament es plantegen en l'evolució de l'exercici de la medicina, derivats de canvis socials, demogràfics, culturals, científics i tecnològics que es produeixen cada cop amb més rapidesa a tot el món.

Els quatre col·legis catalans mantenen les seves pròpies Comissions de Deontologia, que, juntament amb la del CCMC, comparteixen informació i coneixements per uniformar criteris i per coordinar accions i posicionaments.

Montserrat Esquerda