Estatuts

Els estatuts són la norma bàsica d’organització i funcionament del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC). Aquest estatuts es complementen amb els establerts per cada col·legi professional per al seu àmbit territorial d’actuació.

Accés als Estatuts

Estatuts del Col·legis de Metges

Estatuts del CoMB
Estatuts del CoMG
Estatuts del CoMLL
Estatuts del CoMT