COVID-19

Informació, serveis i recursos de suport per a situacions derivades de la COVID-19

Informació de les autoritats sanitàries

Les vacunes contra la COVID-19 són a dia d’avui, juntament amb les mesures de prevenció, l’eina principal per fer front a la pandèmia. El seu desenvolupament ha estat un repte mundial: més de 250 grups d’investigació i centres de recerca han treballat de manera coordinada, ràpida i rigorosa sota a mirada de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Europea de Medicaments (EMA).

Departament Salut Departament Salut
Vacuna COVID-19 - Canal Salut (gencat.cat)
Professionals (Vacuna COVID-19) - Canal Salut (gencat.cat)
Ministerio Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Profesionales - Estrategia de vacunación COVID-19 en España (mscbs.gob.es)
AEMPS AEMPS
Vacunas contra la COVID 19 - Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (aemps.gob.es)
Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de eventos trombóticos tras la vacunación frente a la COVID-19
EMA (Agència Europea Medicament) EMA (Agència Europea Medicament)
COVID-19 vaccines: development, evaluation, approval and monitoring - European Medicines Agency (europa.eu)
Comissió Europea Comissió Europea
Vacunas seguras contra la COVID-19 para los europeos - Comisión Europea (europa.eu)
Agència salut Pública Barcelona Agència salut Pública Barcelona
Vacuna contra la COVID-19, preguntes i respostes - ASPB - Agència de Salut Pública de Barcelona
ISGLobal ISGLobal
Preguntes freqüents sobre la vacuna de la COVID-19 - ISGLOBAL
Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19 (GCMSC-COVID-19)
Campanya #RaonsperVacunarme

Els col·legis professionals de l’àmbit de la salut de Catalunya s’han unit amb l’objectiu comú de promoure la vacunació entre els seus col·legiats i col·legiades enfront la COVID-19. Per aquest motiu, han llençat el vídeo #RaonsperVacunarme, en el qual, a través de les veus de 13 representants de nou professions (metges, infermeres, odontòlegs, farmacèutics, veterinaris, psicòlegs, fisioterapeutes, podòlegs i treballadores socials), fan una crida a tots els professionals de la salut perquè es vacunin, cadascú en el moment que li arribi el torn, segons l’estratègia de vacunació dissenyada per les autoritats sanitàries.

Vacunació COVID-19 als professionals sanitaris: on som?

El 20 de gener de 2021, el CCMC ha organitzat un Webinar on s'han posat sobre la taula quines són les especificacions tècniques de les diferents vacunes contra la COVID-19 i s’ha presentat l’estratègia de vacunació dels professionals sanitaris a Catalunya.

La sessió ha comptat amb la participació de: Dr. Jaume Padrós, president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya Dr. Antoni Trilla, Cap del servei de medicina preventiva i salut pública de l'Hospital Clínic Dra. Magda Campins, Cap del servei de medicina preventiva i salut pública de l'Hospital Vall d'Hebron Dr. Josep Maria Argimon, secretari de salut pública de la Generalitat de Catalunya.

Consideracions deontològiques en relació a la informació, consentiment i consulta virtual (29/04/2020)

La presidenta de la Comissió de Deontologia del CCMC, Montserrat Esquerda, ens explica les claus del document sobre informació al pacient i consentiment informat en el context de les consultes virtuals. Una situació freqüent en aquest moment excepcional d’emergència per la COVID-19.

Dignificar l’atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l’entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19 (23/03/2020)

L’excepcionalitat provocada per la pandèmia de la COVID-19 comporta una afectació a tots els nivells de la societat, però té un especial impacte en les persones més fràgils i vulnerables i en contextos específics com els àmbits residencial i sociosanitari. El CCMC ha elaborat un document de recomanacions sobre l’atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l’entorn residencial.

Accés al document

Consideracions deontològiques en relació a la pandèmia de la COVID-19(16/03/2020)

La pandèmia de la COVID-19 ha plantejat sèrie de reptes ètics i deontològics als professionals de la medicina. La presidenta de la Comissió de deontologia del CCMC,  Montserrat Esquerda, reflexiona en aquest vídeo sobre un dels principals reptes que ens planteja aquesta pandèmia, la priorització de recursos escassos.

Accés al document

La Fundació Galatea ofereix el servei de telesuport psicològic per als professionals de la salut i l'àmbit social en situació de patiment emocional per la crisi sanitària de la COVID-19.

Des de l'experiència de la Fundació Galatea en l'atenció a la salut mental dels professionals de la salut, s’ofereix un servei de suport psicològic a través de videoconferència.

Des de la Unitat d'Acollida es rep, s’acull i s’adreçá al professional en situació de patiment emocional als diferents experts (psicòlegs i psicoterapeutes) que, en el termini més breu possible, hi contactaran a través de la plataforma d'atenció on line (o per telèfon si no fos possible l'accés). 

Servei de telesuport psicològic COVID-19

Telèfon: 900 670 777 / 93 567 88 56
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 21.00 hores
Servei gratuït per als professionals de la salut i l'àmbit social.

El CCMC posa en marxa unitats de suport als col·legis per als professionals amb COVID-19 persistent.

Els professionals de la salut afectats directament per la COVID-19 de manera persistent, juntament amb aquells als quals la malaltia els ha comportat seqüeles importants en la seva salut física i emocional, estan experimentant realitats molt dures en què, al malestar propi de la malaltia, s’hi afegeixen el patiment per la incertesa laboral i el seu desenvolupament professional.

Davant l’afectació que estan patint aquests professionals i que han traslladat als col·legis professionals, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha impulsat una iniciativa adreçada a donar respostes i a proporcionar una atenció més adequada a les seves necessitats.

Es tracta d’una unitat d’atenció específica, que s’articula a través d’una porta d’entrada, generalment la treballadora social del Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi.
Aquesta professional acollirà els metges i metgesses que s’adrecin a la unitat per tal d’analitzar la situació i de valorar la resposta o derivació més adient per a cada cas.

La unitat posa a l’abast dels col·legiats i col·legiades diferents línies d’actuació, les quals es prestaran, majoritàriament i a causa de la situació pandèmica, de manera telemàtica:

COVID persistent

Suport social

Per part de la treballadora social i amb els serveis i prestacions disponibles al PPS, adaptats a les necessitats de cada cas, sense perjudici de crear-ne de nous, si fos necessari.

Suport sobre salut laboral

A partir de la valoració d’una especialista en Medicina del Treball i Salut Laboral, la qual oferirà assessorament i/o acompanyament en els tràmits per al reconeixement de contingència professional dels metges i metgesses que hagin cursat o estiguin cursant baixa per contingència comuna.

Paral·lelament, es farà l’acompanyament en el cas de reincorporació laboral amb seqüeles post COVID-19 i s’oferirà assessorament, si és necessari, per tal de valorar una incapacitat permanent secundària a aquestes seqüeles.

Per als aspectes mèdicolegals, l’assessorament mèdic anirà acompanyat d’assessorament legal per part de l’assessoria jurídica dels col·legis de metges. 

Suport jurídic

L’assessoria jurídica de cada col·legi de metges s’encarregarà de coordinar l’assessorament jurídic i la defensa pel que fa als tràmits de la determinació de la contingència professional i/o impugnació d’alta mèdica. I, en el seu cas, per a la determinació del grau d'invalidesa.

També oferirà assessorament sobre els aspectes econòmics derivats de la mateixa baixa i/o sobre les limitacions secundàries a la patologia (guàrdies, modificació del calendari MIR, etc.).

En el supòsit de requerir reclamació judicial o prejudicial, s’oferirà l’opció de defensa, el cost de la qual serà assumit pel Col·legi.

Suport psicològic

Es prestarà a partir de la cartera de serveis de Fundació Galatea (Servei de Suport Emocional SEPS). Un equip de terapeutes, especialment seleccionats per la seva expertesa en l’àmbit de les afectacions derivades de la COVID-19, oferiran diferents modalitats d’atenció un cop analitzat i valorat cada cas.

Els col·legiats i col·legiades que necessitin contactar-hi ho poden fer a través del seu col·legi professional.  

Unitat de suport per a professionals amb COVID-19 persistent del CoMB
Unitat de suport per a professionals amb COVID-19 persistent del CoMG
Unitat de suport per a professionals amb COVID-19 persistent del CoMLL
Unitat de suport per a professionals amb COVID-19 persistent del CoMT