Notes de la Comissió de Deontologia

Priorització de l'acte mèdic per davant de la tasca administrativa

La competència lingüística del metge (comprensió i expressió) en la relació assistencial

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB
febrer 2024

Accedir al document
Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient entre professionals. Nota de la Comissió de deontologia del CoMB

Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient entre professionals. Nota de la Comissió de deontologia del CoMB

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB
març 2023

Accedir al document
Priorització de l'acte mèdic per davant de la tasca administrativa

Priorització de l'acte mèdic per davant de la tasca administrativa

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
maig 2022

Accedir al document
Deontologia

Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
maig 2020

Accedir al document
Regulació de l’Eutanàsia

Dignificar l’atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l’entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
març 2020

Accedir al document
Deontologia

Consideracions deontològiques en relació a la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
març 2020

Accedir al document