Certificació Digital

Els Col·legis de Metges de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida ofereixen als seus metges i metgesses un carnet de col·legiat que incorpora certificació digital. 

Característiques del Certificat Digital:

T’acredita com a metge col·legiat, és a dir, els col·legis de metges com a autoritats de registre garantitzen que els professionals que exerceixen són col·legiats acreditats.

Proporciona al professional una signatura digital amb validesa legal que permet emetre receptes electròniques a través del Departament de Salut. Amb aquest certificat electrònic, els metges i metgesses disposen d’una identitat digital que els dona totes les garanties d’autoria i integritat en els processos de firma de les prescripcions de la recepta electrònica.

Permet accedir i/o signar documents digitals i dur a terme gestions amb el Col·legi i amb l’administració a títol personal.

Te una validesa de 5 anys i es pot renovar online per uns altres 5 anys. A partir d’aquí, les següents renovacions hauran de fer-se al teu col·legi de manera presencial.

El certificat digital emès pels Col·legis de Metges està operat per Firmaprofesional, empresa líder en serveis de certificació i confiança digital.  

Contacta amb el teu col·legi professional per sol·licitar el teu carnet col·legial amb certificat digital.

CoMB
CoMG
CoMLL
CoMT